Interne midler ved IOR

Instituttet lyser hvert år ut interne midler som de ansatte kan søke om til reiser, gjesteforelesere, internasjonalisering, seminarer og konferanser ved IOR, kursdeltagelse, språkvask og publiseringsstøtte.