Oversikt over finansieringsordninger for forskermobilitet

Er du ansatt eller ph.d. student ved SV-fakultetet og ønsker et faglig opphold i utlandet? Her er noen mulige stipendordninger for internasjonal forskermobilitet:

Andre kilder til finansiering:

Forskningsrådets sider om stipend for mobilitet og rekruttering.

I tillegg er det mulig å søke direkte fra finansiør:

  • E.ON Ruhrgas-stipend i økonomi, retts- og statsvitenskap (IS-RUHR) - E.ON Stipendienfonds er et stipendfond utformet for å fremme og styrke tysk- norske akademiske relasjoner innen energivitenskaper. Dette oppnås ved å tildele stipend til master- og ph.d.-studenter og yngre forskere. Søknadsfrist: 15. februar og 15. oktober.
  • Canon Foundation in Europe - Research fellowships - Tilbyr stipend uavhengig av fagfelt, til europeere som vil reise til Japan og japanere som vil reise til Europa. Søknadsfrist 15. september hvert år.

Stipendordningene i EUs rammeprogram Horisont 2020

EUs rammeprogram Horisont 2020 har en rekke ordninger som støtter forskermobilitet. Ta kontakt med FANE SV om du trenger assistanse for å orientere deg.

Erasmus+

Gjennom Erasmus+ gis det støtte enten til samarbeid om undervisning eller til opplæringsopphold ved samarbeidsinstitusjoner i Europa. Ordningen gjelder også for ph.d.-kandidater. Les mer om ordningene:

Publisert 24. juli 2015 10:48 - Sist endret 29. apr. 2020 09:48