English version of this page

Dataklassifisering og lagring

En viktig del datahåndteringsarbeidet er å sørge for at dataene dine blir lagret på en sikker og forsvarlig måte. Valget av lagringsform er avhengig av hvordan dataene klassifiseres.  

Hvor skal du lagre aktive data? Svaret på det avhenger av flere faktorer, blant annet dataklassifisering, størrelsen på dataene, delingskrav, brukervennlighet og behovet for analytiske verktøy.  

Universitetet i Oslo har laget en omfattende datalagringsguide som kan være veiledende når du skal velge en lagringsløsning basert på dataklassifisering

Mer informasjon om hvilke lagringsmuligheter som tilbys på UiO finner du på nettsidene om lagring og samarbeid og server- og driftstjenester.  

Effektiv bruk av noen lagringsmuligheter kan være mer komplisert enn andre og vil kanskje kreve opplæring eller veiledning. Det kan også være at hvert fakultet eller avdeling allerede har en løsning på plass for sine ansatte. Ta kontakt med lokal IT-avdeling for veiledning.    

Klassifisering av data: Hvor mye beskyttelse er nødvendig?

Klassifiseringen av data avhenger av hvor mye beskyttelse dataene krever. Dette vil i sin tur påvirke lagringsmuligheter, sikkerhetsprotokoll, og kan begrense mulighetene for deling og arkivering av dataene.  

UiO har laget en veiledningsguide med noen sentrale regler for hvordan visse typer informasjon skal klassifiseres:  

  • Grønne data (åpen og tilgjengelig) er data som kan eller bør være tilgjengelig for et allment publikum, uten noen spesifikke restriksjoner.   

  • Gule data (begrenset tilgang) er data som ikke er åpne for alle og som må ha en viss grad av beskyttelse. Hvis du for eksempel har noen alminnelige personopplysninger i dataene dine, kan disse kreve å bli klassifisert som gule data.  

  • Røde data (fortrolig) er data som universitetet er forpliktet til å beskytte ved lov, forskrifter eller andre reguleringer. Hvis du for eksempel har en stor mengde personopplysninger og en liten mengde av disse er sensitive, da har du å gjøre med røde data.  

  • Sorte data (strengt fortrolig) er som røde data, men de trenger høyere grad av beskyttelse. Dette er tilfellet der universitetet, samarbeidspartnere, offentlige interesser eller individer kan utsettes for betydelig skade, dersom dataene blir kjent for uvedkommende. Hvis du for eksempel har en stor mengde sensitive personopplysninger eller data av høy finansiell eller kommersiell verdi, da er det snakk om sorte data.  

Hjelp med å klassifisere data 

Selv med hjelp fra veiledningsguiden, kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre hvilke data som skal klassifiseres som hva. Hvis du er usikker på hvor dataene dine hører hjemme, kan du ta kontakt med fakultetet eller avdelingen din for videre hjelp. Du kan også kontakte oss på research-data@uio.no.  

Lagring av data: Hvor oppbevarer jeg aktive data?

Klassifiseringen av dataene dine er med på å bestemme hvilken type lagring du skal benytte deg av. Hvis du for eksempel jobber med grønne (åpne) data, kan du fritt bestemme hvor disse skal lagres, men dersom du har å gjøre med sorte (strengt fortrolige) data, kan disse kun lagres i TSD. Lagringsmulighetene du har, er listet opp i UiOs lagringsguide, og det anbefales på det sterkeste å sette seg inn i de ulike lagringsmulighetene som finnes. Her følger noen eksempler på lagringsmuligheter, basert på klassifisering:  

  • Grønne data (åpne og fritt tilgjengelige) kan i prinsippet lagres hvor som helst. Det er imidlertid ikke anbefalt at man lagrer data på en personlig datamaskin og uten sikkerhetskopiering. Det kan lett føre til at dataene går tapt.  

  • Gule data (begrensede) kan lagres i mange av UiOs skyløsninger med ekstra beskyttelse. Eksempler på disse er UiO OneDrive, UiO Google Drive, eller på en kryptert disk.  

  • Røde data (fortrolige) kan lagres i UiOs lagringsløsninger med ekstra beskyttelse. Eksempler på disse er: UiOs lagringshotell, Educloud plattform, eller TSD.  

  • Sorte data (strengt fortrolige) kan kun lagres i TSD

Hvis du trenger å dele data i et pågående prosjekt, for eksempel med samarbeidspartnere (eksterne og interne), kan du få mer veiledning på siden om deling og publisering av data.        

Trenger du råd?  

Kontakt forskningsdatagruppen på Senter for digital forskerstøtte: research-data@uio.no 

 

Emneord: data, klassifisering, lagring, sikkerhet
Publisert 16. juni 2022 08:21 - Sist endret 27. juni 2022 09:33