Ekstern finansiering ved HF

Eksternt finansierte prosjekter (EFP) omfatter alle typer prosjekter med hel eller delvis annen finansiering enn UiOs grunnbevilgning. Vi skiller mellom bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter.

Se hvordan du kan lage en formidlingsplan til søknaden 

Publisert 27. okt. 2015 12:49 - Sist endret 16. aug. 2021 19:29