Prosjektportal

Prosjektportalen er et verktøy som skal hjelpe prosjektledere med administrative ressurser. Den er også et verktøy som skal hjelpe ledelsen med å få oversikt over hvilke prosjekter som til en hver tid er aktive eller under planlegging ved Kulturhistorisk museum. Her finner du også KHM:Prosjektrammeverk.

Alle prosjektsøknader som krever direktørens godkjenning må meldes (pdf) til portalen minst 1 måned før søknadsfrist.

Enkeltansatte kan ikke inngå avtaler som forplikter museet økonomisk/juridisk.

Forskerinitierte prosjekter

For alle prosjekter som søker ekstern finansiering (NFR, EU, EØS, Nordisk råd, fond og stiftelser) som ikke følger Lov om kulturminner av 9. juni 1978.

Forvaltningsprosjekter

For alle prosjekter som er underlagt Lov om kulturminner av 9. juni 1978.

Preparant Paul Johannesen i arbeid. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / fotograf ukjent