Ekstern finansierte prosjekter

Administrativ støtte for eksternt finansierte prosjekter ved Det odontologiske fakultet

Forskere som vil søke/har fått tildelt midler ved det Det odontologiske fakultet kan få bistand på økonomisiden til blant annet:

  • Budsjett i forbindelse med søknad
  • Økonomiregelverk rundt utlysninger
  • Budsjett og avtale ved oppstart
  • Opprettelse av prosjekt

 

Kontakt Bjørn Kristian Liråk (eller Linda Valtyrson)

 

På grunn av stor pågang i perioder ønsker vi få melding minimum to uker før søknadsfrist. For mer informasjon og detaljer om ekstern finansierte prosjekter se: UiO nettsider om EFP

Publisert 12. mars 2018 15:50 - Sist endret 29. jan. 2022 10:44