Søknader om ekstern finansiering av forskning: Søknadsprosessen på TF

TF ønsker å legge til rette for at forskerne kan søke om støtte fra ulike kilder. Fakultetet har begrensede ressurser til oppfølging av søknader. Det er derfor viktig at det legges opp til gode prosesser med direktør, forskningsdekan og forskningsrådgiver.

Søknadsplanlegging

Innmelding av søknader

Har du en ide til en søknad? Meld dette inn, så tidlig som mulig og senest to måneder før søknadsfristen hvis ikke annet er nevnt, til forskningsrådgiver og forskningsdekan per e-post. 

For NFR er det faste frister for å melde inn søknader til de ulike utlysningene.

Følgende informasjon skal være med når du melder inn en søknad:

 • Problemstilling 
 • Finansieringskilde
 • Anslag av prosjektets omfang (f.eks. planlagte stillinger, aktiviteter, aktuelle samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt)
 • Hvordan prosjektet knytter seg til TFs forskningsstrategi og satsingsområder.  

Faglig utvikling av søknaden

Det er viktig å få i gang en faglig diskusjon om søknaden på et tidlig tidspunkt. 

Viktige datoer for prosjektleder

2 måneder før søknadsfristen

 • Frist for å melde fra om mulig søknad til forskningsdekan og forskningsrådgiver. 
 • Formålet med innmelding av søknader er todelt. Det første er å sikre at søknaden har institusjonell støtte. Dette besluttes av forskningsdekanen, som gir støtte til at søknadsprosessen går videre og søknadsarbeidet prioriteres. Det andre er å sikre at administrasjonen har mulighet til å sette av kapasitet til å assistere, samt at det gir mulighet til å initiere eventuell annen oppfølging dersom det er behov for det.   

4 uker før søknadsfristen

 • Frist for å levere grunnlag for budsjettutvikling til forskningsrådgiver, som så utarbeider budsjettforslag. I dette grunnlaget må ressursbehov defineres, knyttet til stillinger, aktiviteter, behov for frikjøp osv. Dette arbeidet skal sikre at alle kostnader som relateres til prosjektet, både direkte og indirekte, budsjetteres og synliggjøres. Dette kalles totalbudsjettering.
 • NFR: Frist for at forskningsrådgiver oppretter søknaden i eSøknadssystemet til NFR. Rubrikken "Del søknad"/"Share application" brukes for å gi tilgang til prosjektleder og direktør.

2 uker før søknadsfristen

 • På denne datoen skal søknaden med budsjett være ferdig nok til at den kan bli vurdert av direktør for godkjenning.  

1 uke før søknadsfristen

 • Endelig godkjenning fra direktør. Etter at ledelsen har godkjent søknaden, vil det kun unntaksvis være mulig å gjøre endringer i budsjettet.

Søknadsfristen

 • Det er forskningsrådgivers ansvar å sende inn søknaden i tide til fristen, i NFRs eSøknadssystem, 
 • Forskningsrådgiver registrerer søknad og totalbudsjettskjema i ePhorte.

Annen informasjon

 • Prosjektmidler til stipendiater og postdoktorer må som hovedregel følge fakultetets krav om åpen utlysning.
 • Deltakere i prosjektet må ofte ha:
  • skriftlig bekreftet sin deltakelse gjennom et bekreftelsesbrev fra sin hjemmeinstitusjon
  • skriftlig bekreftet antall månedsverk (både de som skal bes dekket av prosjektet og eventuell egeninnsats)
  • sendt inn CV

 

 

Publisert 24. juli 2015 08:54 - Sist endret 4. aug. 2020 15:58