English version of this page

Kan jeg rekruttere informanter til mitt forskningsprosjekt gjennom sosiale medier som Facebook?

Det er noen juridiske og etiske utfordringer ved å rekruttere informanter via sosiale medier. Hvis du følger rutinebeskrivelsen nedenfor er du trygg.

  • Juridisk sett er det lov å annonsere for at du rekrutterer informanter til ditt forskningsprosjekt via sosiale medier som Facebook.
  • Det er per i dag derimot ikke lov å betale for annonser på Facebook.
  • Selve samtykket til deltakelse skal foregå i et UiO-nettskjema som er lenket til nettsiden til ditt forskningsprosjekt. På sosiale medier bør du annonsere din rekruttering ved å lenke til denne nettsiden.
  • Når du annonserer din rekruttering via sosiale medier, må du i tillegg foreta en etisk vurdering i forkant og underveis i rekrutteringen:

Etisk vurdering i forkant

a) Om du er student eller stipendiat, må du først få godkjenning av dine veiledere for bruk av sosiale medier i rekruttering før du går videre til trinn b, c, og d.

b) Du må ha godkjenning fra NSD / REK til annonsering av rekruttering via sosiale medier.

c) Godkjenningen fra NSD/REK laster du / din veileder opp i Forskpro før du starter rekrutteringen.

d) Du må skrive et tillegg i din datahånteringsplan om at du bruker sosiale medier i rekruttering.

Etisk vurdering underveis

  • Skriv i innlegget at ingen må legge inn personlige data i kommentarfeltet
  • Du har ansvar for å moderere innleggene og slette alle persondata som eventuelt skulle komme i kommentarfeltet, helst innen et døgn. For eksempel: «Så bra at dere forsker på autisme, jeg har en datter som har autisme og jeg vil melde henne på dette forskningsprosjektet».
  • Alle slike tiltak som du gjør underveis basert på din etiske vurdering, skal loggføres i din datahånteringsplan.

Hvem kontakter jeg?

Ta kontakt med personvernkontakt ved din enhet dersom du har spørsmål rundt dette.

Om du trenger bistand med å opprette en forskningsprosjektnettside, ta kontakt med nettredaktør ved din enhet

Publisert 8. okt. 2020 13:46 - Sist endret 12. nov. 2021 12:30