English version of this page

Om Forskpro

Forskpro (tidligere Helseforsk) er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter.

Hvordan bruke Forskpro?

Her finner du informasjon om hvem som skal bruke Forskpro og hvordan det brukes.

    Gå til Forskpro

    Her kan du registrere nye prosjekter og se allerede registrerte prosjekter.

    Registrering av prosjekter - instruksjonsvideoer