KHM: Kongo - samling, undring og diskusjon (KUSD)

Formålet med KUSD er gjennom samarbeid mellom personer med familiebakgrunn fra Kongo og museet å øke kunnskap om gjenstandene i kongosamlingens historie, mening og deres betydning i dag. Formålet omfatter også å styrke relasjonen mellom kildegruppen og museet og er i tråd med museets strategi for kulturelt mangfold og inkludering. Gjennom å dokumentere seminarer omkring samlingene og intervjuer med deltakere vil vi undersøke muligheter for å etablere en enighet mellom diasporamiljøet og forvaltningsinstitusjonen, museet/Universitetet i Oslo, om delt ansvar for å sikre at museumssamlingen gjøres kjent for interesserte og kommende generasjoner. KUSD er et prosessorientert prosjekt for å samle erfaringer og refleksjoner fra og øke kunnskap om og etablere gode metoder for hvordan slike samarbeidsprosjekter kan gjennomføres. Prosjektet er en del av det nasjonale nettverket for museer som jobbe med kulturelt Mangfolds fellesprosjekt: "Uenighetsfellesskapet".

Les mer om prosjektet

Samarbeid

  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Cecilie Simensen Karlgård

Ansvarlig enhet

Kulturhistorisk museum

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: april 2021
  • Slutt: desember 2021