Trygg på skulder - enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen.

Gjennom prosjektet «Trygg på skulder» ønsker vi å finne frem til best mulig håndtering av skuldersmerter i primærhelsetjenesten ved å:

 1. Utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for undersøkelse og behandling av skuldersmerter i primærhelsetjenesten
 2. Utarbeide et elektronisk beslutningsverktøy (algoritme) basert på retningslinjen
 3. Utvikle og evaluere en implementeringsstrategi for intervensjon i form av retningslinjen og algoritmen
 4. Gjennomføre en klyngerandomisert studie for å vurdere effekt av intervensjonen

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Bård Natvig

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: april 2016
 • Slutt: desember 2023