Forskningsprosjekter ved Institutt for biovitenskap

Viser 1–5 av 5 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Easterday, William Ryan COVIDOSE Institutt for biovitenskap REK, NSD 2020 2022 27. mai 2021
Ottesen, Vibeke Kennair Barnedrap i Norge 1990 - 2009 - en deskriptiv epidemiologisk studie Institutt for biovitenskap 12. nov. 2019
Langangen, Øystein Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM) Institutt for biovitenskap NSD 2018 2021 11. nov. 2019
Saatcioglu, Fahri Utvikling av et pasientspesifikt modellsystem for prostatakreft Institutt for biovitenskap Intern, REK 2017 2019 1. juni 2018
Trosvik, Pål Mikrober i spedbarnets tarm Institutt for biovitenskap Intern, REK 2014 2019 25. apr. 2018