Norsk antirasisme: Samarbeidsrelasjoner, strategier og forestillinger om framtiden

Prosjektet handler om den norske antirasismen og dens sentrale aktører, strategier og framtidsvisjoner. Hvordan har bevegelsen utviklet seg over tid? Hva kjennetegner interne samarbeidsrelasjoner mellom organisasjoner og aktører og eksterne aktører som politiske partier, NGO-er og andre sosiale bevegelsesorganisasjoner? Og - hvordan framstår den norske bevegelsen sammenlignet med lignende bevegelser i Norden og internasjonalt? Prosjektet vi søker godkjennelse for i denne omgang er work-package 1 i en større søknad med engelsk tittel "Social Imaginaries in the Norwegian Anti-racist Movement".

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Andersson

Ansvarlig enhet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2021
  • Slutt: januar 2027