Smerte og mestringstro: En kvalitativ studie av mestringstro hos pasienter med langvarige smerter

Målet med prosjektet er å undersøke mulige årsaker til at pasienter med langvarige smertetilstander ved smerteklinikken på Oslo Universitetssykehus Ullevål rapporterer signifikant høyere grad av mestringstro enn normalbefolkningen på spørreskjema om dette ved innkomst. Disse spørreskjemaene inngår i et lokalt kvalitetsregister (OUS smerteregister). I den forbindelse ønsker vi å intervjue 4 pasienter som opplever å ha høy mestringstro og 4 pasienter som opplever lavere grad av mestringstro i henhold til svarene deres på dette spørreskjemaet.

Samarbeid

  • Samarbeid med Oslo Universitetssykehus
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Silje Endresen Reme

Ansvarlig enhet

Psykologisk institutt

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2021
  • Slutt: januar 2023
Logg inn for å redigere prosjekter