KSUMU - Kroppsbevissthet, smerter, utmattelse og mindfulness hos unge mennesker med og uten CFS/ME

Prosjektet vil gi ny kunnskap om forholdet mellom kroppsbevissthet, smerter, utmattelse og mindfulness hos ungdom med CFS/ME. I hvilken grad kan det å leve med langvarig utmattelse og smerter påvirke forholdet til kroppen og dermed effekten av mentale øvelser som mindfulness? Aktiviteter med rolige bevegelser, meditasjon og mindfulness er noe flere kan ha glede av. Mindfulness tilbys i økende grad som en del av det offentlige behandlings- og mestringstilbudet for kronisk syke. Det er derfor nyttig å undersøke effekten det har for spesifikke pasientgrupper og om det evt er behov for tilpasninger. 

Prosjektet har et eksperimentelt design og vil måle autonome reaksjoner i form av hjerteratevariabilitet hos deltagerne under mentale øvelser med og uten fokus på kroppen. Deltagerne vil også fylle ut spørreskjemaer knyttet til kroppsbevissthet og kroppsfokus, smerter, utmattelse og mindfulness.

Research activity: 1

Health category: 10 and 13

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Silje Endresen Reme

Ansvarlig enhet

Psykologisk institutt

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: februar 2022