Gender dysphoria in adolescents

Noen ungdommer identifiserer seg med et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen, og ønsker å endre kroppen eller ha et annet kjønnsuttrykk enn det som er forventet. Ubehaget kalles kjønnsdysfori. De siste tiårene har det blitt utviklet hormonell og kirurgisk behandling som kan endre kropp og utseende mer i samsvar med hvordan personen ønsker det, med mål om å redusere kjønnsdysforien. Studier har vist at mange ungdommer får det bedre etter denne behandlingen og overgangen til et annet kjønn. Samtidig er det mange som rapportere psykiske symptomer og kjønnsdysfori etterpå. Det har vært gjort lite forskning på hvordan ungdommer selv opplever kjønnsdysfori, hvordan dette arter seg hos ulike personer og de underliggende psykologiske prosessene hos den enkelte. Ca. 20 ungdommer i alderen 13 - 18 år henvist til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme blir derfor intervjuet om hvordan kjønnsdysfor oppleves innenfra. Materialet blir analysert i et fortolkende perspektiv.

Research activity 1: Underpinning research, 2: Aetiology

Health categories 21: Other

Prosjektet er forankret i Oslo Universitetets sykehus. Erik Stänicke er hovedveileder og Ira Haraldsen er biveileder.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juni 2018
  • Sletting: mai 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Erik Stänicke

Ansvarlig enhet

Psykologisk institutt

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2018
  • Slutt: mai 2023
Logg inn for å redigere prosjekter