Logopedisk oppfølging for døve og høyrslehemma teiknspråkbrukarar med afasi

Formålet med dette forskingsprosjektet er å løfte fram og synleggjere noverande status for det logopediske tilbodet som tilbys døve og høyrslehemma (DHH) teiknspråkbrukarar som har blitt ramma av afasi. Forskningsspørsmåla er: Kva er dagens status for logopedisk oppfølging for døve og høyrslehemma teiknspråkbrukarar som er ramma av afasi? Korleis oppleves denne oppfølginga frå perspektiva til klientar innanføre denne gruppa, samt frå logopedar som følgjer opp denne gruppa? Korleis kan logopedar bidra til meiningsfull oppfølging for døve og høyrslehemma teiknspråkbrukarar som er ramma av afasi? Dette prosjektet vil inkludere DHH NTS-brukarar som er ramma av afasi i forskinga, og synliggjere deira synspunkt som eit bidrag til dagens kunnskapsstatus. Ved å også inkludere erfaringar frå logopedar som følgjer opp denne gruppa, vil forskingsprosjektet synleggjere ulike perspektiver og innhente breiare kunnskap om den noverande praksisen kva gjeld logopedisk oppfølging.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kari-Anne Bottegaard Næss

Ansvarlig enhet

Institutt for spesialpedagogikk

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mars 2021
  • Slutt: juni 2021
Logg inn for å redigere prosjekter