Kommunikasjonsstrategi og -plan for forskningsprosjekter

Skal du lykkes med kommunikasjonen i prosjektet bør du lage en strategi og en plan for tiltakene. Det er lurt å tenke på dette allerede i søknadsfasen for å vise at mål, tiltak og ressurser er gjennomtenkte og realistiske. Kommunikasjonen skal støtte de overordnede målene for impact (samfunnsbidrag) i prosjektet.

Hvorfor ha en kommunikasjonsstrategi?

En kommunikasjonsstrategi er et planleggingsverktøy som hjelper deg å prioritere. Når du lager en strategi beslutter du hvilke mål, målgrupper, kanaler og tiltak du velger deg ut for å få best mulig gjennomslag. Du bør også tenke gjennom hva hovedbudskapet for prosjektet er – hva er det du vil si?

Det er lettere å få gjennomslag for ett eller noen få utvalgte mål heller enn mange, og tiltakene du velger bør skreddersys målgruppene. Med en god strategi å jobbe ut ifra, sikrer du mest mulig effektiv bruk av de ressursene du har.

Les mer om EUs definisjon av kommunikasjon

Kommunikasjonskrav i søknader

Både i Horizon2020-søknader og i SFF-søknader stilles det krav om å beskrive forventet impact av prosjektet. Hvilket samfunnsbidrag har prosjektet mål om å ha? Impact, eller samfunnsbidrag, innebærer en endring i adferd eller holdninger hos mottaker, eller en ny mate å gjøre ting på. Kommunikasjon er et avgjørende virkemiddel for å oppnå det, og understøtter derfor forventet impact. Kommunikasjonsarbeidet kan sies å være broen mellom prosjektresultat og impact: Forskningsprosjektets funn må kommuniseres til relevante målgrupper for å kunne påvirke dem, og kommunikasjonsstrategien skal være en oppskrift på hvordan det skal gjøres.

Les mer om finansiørenes krav: EU, SFF og FRIPRO.

Det første du bør tenke på er følgende:

  • Hva er målet for prosjektet? Trekk ut ett eller maks tre av de viktigste målene for forskningsprosjektet.
  • Hvem er målgruppene og hvordan når man dem? Interessentkartlegging: Hvilke målgrupper vil du nå?
  • Skal brukere involveres i forskningsprosjektet?
  • Hvem eier prosjektet? For at strategien skal bli et nyttig arbeidsdokument både i søknads- og driftsfasen av prosjektet er det avgjørende at prosjektleder er enig i de prioriteringene som gjøres. Det innebærer at prosjektleder må være involvert i arbeidet med å utarbeide strategien.
  • Kommunikasjonstiltak koster både penger og arbeidsressurser. Det er det lurt å tenke på allerede i søknadsfasen, da viser du at du tar kommunikasjonsarbeidet på alvor og vet hva det innebærer. Mange søknader lover langt mer enn de klarer å levere. Gjennomføring av kommunikasjonstiltak er ressurskrevende.
  • Når målgruppene er avklart, hvilke kanaler er det mest hensiktsmessig å bruke for å nå dem? Les mer om kanaler.
  • De som får full score på impact-delen av søknaden går grundig til verks og sikrer en rød tråd gjennom hele søknaden. Kommunikasjon skal ikke være et tillegg til forskningen, men en forlengelse av den. Kommunikasjonstiltakene bør fungere som en bro mellom prosjektresultatene og impact/samfunnsbidrag, og da bør alle delene i søknaden henge sammen.

Hvem kan hjelpe deg?

Alle UiOs fakulteter har kommunikasjonsrådgivere.

Les mer

  • Horizon2020 tilbyr en guide til kommunikasjon i søknadsarbeid (pdf). Den er detaljert, men her finnes mange nyttige tips.
  • Søker du om et såkalt RIA eller RA-prosjekt, kan det være en god idé å bruke Horizon2020s RIA template (pdf) som en sjekkliste når du planlegger kommunikasjonsarbeidet. Har du en strategi på plass, kan du avsjekke denne mot de konkrete tiltakene som etterspørres i skjemaet, se punkt 2.2.
Publisert 15. mars 2017 15:44 - Sist endret 14. aug. 2021 12:51