Superbrukere i Cristin

Finn riktig kontaktperson for Cristin ved din enhet.

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det medisinske fakultet

Medisinsk fakultet

Helsam

IMB

Klinmed

Superbrukere ved klinikkene:

Superbrukere ved instituttet:

Christin-hjelp Klinmed

Sentre for molekylærmedisin (NCMM)

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetsbiblioteket

Kulturhistorisk museum

Naturhistorisk museum

Senter for utvikling og miljø

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

UiO: Ledelsen og støtteenheter

 

Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 11. nov. 2022 07:54