English version of this page

Regelverk og forskningsetikk

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas.

Forskningsetikk

Forskningsetikk viser til et sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som regulerer vitenskapelig virksomhet. UiO og forskeren har et ansvar for at forskningen utføres i samsvar med disse.

Personvern i forskning

Alle student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må registreres og søkes om. I noen tilfeller må det også gjøres en egen personvernkonsekvensvurdering.

Regelverk og retningslinjer for forskning

Regelverk og retningslinjer for UiOs forskning.

Lover som regulerer forskning (Lovdata)

Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig.