English version of this page

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning skal bidra til forsvarlig forskning ved å gi støtte til forskerne slik at etiske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. Kvalitetssystemet består av en overordnet kvalitetspolicy, en beskrivelse av roller og ansvar, rutiner som beskriver kravene i helseforskningsloven og lokale tilleggsrutiner. Systemet inneholder også sjekklister og skjemaer som skal hjelpe forskerne med å dokumentere forskningen i henhold til lovverket. 

For forskningsansvarlig

Oppgaver og ansvar for dekan, instituttleder, avdelingsleder
eller tilsvarende, delegert fra universitetsdirektør

dekaner uio
Foto: Yngve Vogt/UiO

For prosjektleder

Oppgaver og ansvar for prosjektleder,
som den daglige driften av forskningsprosjektet

Laboratorieutstyr
Foto: Yngve Vogt/UiO

Kontakt

  • Superbrukere
  • Kontaktpersoner

Forskpro

Forskpro er UiOs system for løpende oversikt over forskningsprosjekter. Her skal du registrere dine helsefaglige og medisinske forskningsprosjekter.