Samtaleverktøy

Hensikten med skjemaet er å identifisere områder der forventningene til ph.d.-kandidaten og veilederen kan avvike. Ph.d.-utvalget vurderer om verktøyet tas i bruk ved egen grunnenhet og hvordan det skal eventuelt implementeres.  

Publisert 25. nov. 2015 12:54 - Sist endret 4. juli 2019 10:14