English version of this page

Innkjøp

Slik bestiller du

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk, konvolutter og bøker, må gjøres av din innkjøper gjennom UiOs bestillingssystem. Du må først fylle ut et bestillingsskjema som sendes til din innkjøper/rekvirent.

UiOs rammeavtaler

UiOs rammeavtaler skal brukes. Sjekk avtalekatalogen for aktuelle avtaler.

Avtalekatalogen

Hvis rammeavtale ikke finnes

- skal det foretas en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gjøres, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning.

Kontakt

Hvem kontakter jeg om innkjøp? Se oversikt over innkjøpere, rekvirenter, superbrukere og Seksjon for innkjøp.

For rekvirenter og innkjøpere

Bestillingssystemet

Innkjøperne for enhetene må bruke bestillingssystemet for samtlige bestillinger.

Logg inn

Aktuelt

For å se aktueltsakene må du være logget inn.