English version of this page

Bestillingsskjemaer og enhetsrutiner

  1. Fyll ut et bestillingsskjema:
  2. Send skjemaet til din innkjøper.

Enheter med egne bestillingsrutiner og -skjema:

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Institutt for musikkvitenskap (IMV)

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (RITMO)

Det juridiske fakultet

Institutt for offentlig rett (IOR)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for biovitenskap (IBV)

Kjemisk institutt

  • Bestilling og innkjøp av kjemikalier og utstyr samt lagring av de mest vanlige kjemikaliene. Gå til kjemisk sentrallager

Det medisinske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Skal du bestille kjemikalier må du oppgi:

  • Cas-nr.
  • Navn på gruppens kjemikalieansvarlig
  • Nøyaktig plassering av kjemikalie, romnr, skap etc.
  • Bekreftelse på at substitusjon (*) er vurdert med dato og navn

*substitusjon: farlige kjemikalier erstattes med mindre farlige kjemikalier, evt. mindre farlig form av kjemikaliet (eks. ferdig løsning).

Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Odont: Institutt for oral biologi (IOB)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Finn din innkjøper.

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

For nye bestillinger skal UV sitt skjema brukes. Eventuelle vedlegg kan ettersendes i svar på bekreftelseseposten du mottar.

Gjelder kontakten en eksisterende bestilling så husk å få med bestillingsnummeret i overskriften, eller svar på bekreftelseseposten du har mottatt.

Husk å gi beskjed til bestilling@uv.uio.no når du har mottatt varen, ellers forsinkes betaling til leverandøren.

Fyll ut et enkelt nettskjema, så tar bilagsseksjonen kontakt med deg. Trenger du hjelp med å fylle ut skjemaet så ta kontakt med din lokale "skjemahjelper".

Naturhistorisk museum

DNA-lab

Materiale til DNA-lab følger egen rutine (pdf, engelsk)

Kulturhistorisk museum

Bestilling av varer og tjenester for KHM - med bestillingsskjema og rutiner.

LOS: Universitetsledelsen og støtteenheter

Merk: Egne reiser eller reiser for andre skal bestilles via UiOs reisebyrå. Gå til bestilling av reiser.

Se også: Slik bestiller du og Finn din innkjøper

 

Publisert 4. nov. 2015 13:08 - Sist endret 12. okt. 2020 13:35