Bestilling av varer og tjenester for Juridisk fakultet

Hvem kan bestille her?

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle enheter ved Juridisk fakultet.
  • Husk at UiOs rammeavtaler  følges.
  • Er beløpet lik eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • Vi legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør. Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørens leveringsfrist!
  • Spørsmål? Kontakt Guro Lyshaug / Lisbet Fagerli som ivaretar innkjøperrollen for hele Juridisk fakultet.