Bestilling av varer og tjenester for ADS

Hvem kan bestille her?

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle enheter i ADS.
  • Husk at UiOs rammeavtaler følges.
  • Er beløpet lik eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • Seksjon for innkjøp legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør. Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørens leveringsfrist!
  • Ved bestilling av bevertning skal det legges ved et skjema med dokumentasjon om antall personer, anledning m.m. Skjemaet hentes fram i nettskjema når du legger inn informasjon der. Skjema for dokumentasjon ved bestilling av bevertning
  • Spørsmål? Kontakt Seksjon for innkjøp (e-post) som ivaretar rekvirent- og innkjøperrollen for hele ADS.