Bestilling av varer og tjenester for LOS i Lucy Smiths hus

Hvem kan bestille her?

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle LOS-enheter i Lucy Smiths hus (unntatt EA).
  • Husk at UiOs rammeavtaler følges.
  • Er beløpet lik eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • Enhet for intern administrasjon legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør. Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørens leveringsfrist!
  • Spørsmål? Kontakt Enhet for intern administrasjon (e-post) som ivaretar rekvirent- og innkjøperrollen for nevnte enheter.