Bestillingsrutiner for IKT-utstyr ved Klinmed

Her finner du bestillingsrutiner for IKT-utstyr ved Klinmed, UiO.

For bestilling av IKT-utstyr til forsker- og sykehusnettene, kontakt Sykehuspartner.

Bestilling

Alle bestillinger skal sendes på epost til: innkjop@klinmed.uio.no. Rekvirenter kan selv bestille kopipapir, toner og programvare.

Enhver anskaffelse ved Universitetet i Oslo skal begrenses til innkjøp av det mest hensiktsmessige utstyret til forsknings-, undervisnings-, formidlings- og/ eller teknisk/ administrativt arbeid.

Vurdering av hva som er hensiktsmessig utstyr krever IT-kompetanse og blir ivaretatt av Seksjon for systemdrift. Alle innkjøp, uavhengig av hvor midlene stammer fra (herunder driftsmidler), er bundet av inngåtte rammeavtaler mellom UiO og de enkelte leverandørene, jmf Lov om offentlige anskaffelser.

Fungerende utstyr erstattes ikke med innkjøp av nytt utstyr. Refusjon av IKT-utstyr godkjennes ikke av Klinmed.

Bestillingen må inneholde følgende informasjon

  • Navn på bruker og UiO brukernavn til den som skal disponere maskinen.Brukeren skal ha en tilhørighet til UiO Klinmed. For stipendiater må vedtak om opptak til ph.d programmet ligge ved bestillingen.
  • UiO Kontostreng for betaling (sted, tiltak og prosjektnummer)
  • Leveringsadresse (Rikshospitalet/Ullevål eller Ahus)
  • Type PC/utstyr
  • Antall
  • Godkjenning av budsjettansvarlig

Levering

  • Maskiner som skal til Ullevål og Aker blir levert til Klinmed Systemdrift på Søsterhjemmet
  • Maskiner som skal til RH og Radiumhospitalet blir sendt til Klinmed Systemdrift ved RH
  • Maskiner som skal til AHUS blir sendt til Klinmed Adm ved Ahus

Modellutvalg for PC og Mac

Våre modeller er konfigurert på en slik måte at de har mer enn nok ytelse, for moderat til kraftig bruk. Det er også tilvalg på noen modeller for de som har spesielle behov.

Dersom du mener du har behov for en PC som du ikke finner i Klinmeds modellpark, kontakt lokal IT på Klinmed for rådføring. Vi hjelper deg med å finne en maskin/konfigurasjon som vil passe best til ditt arbeid.

Modellutvalget finner du her.

Spesielt for Mac

Apple er mindre egnet for bruk i et bedriftsmiljø og krever uforholdsmessig mye ekstra tilpasninger og spesialløsninger. Våre IT-miljøer har begrensede ressurser og kan ikke alltid prioritere support for Mac-brukere. Det er heller ikke garantert at UiO bedriftsløsninger vil fungere eller at en kan benytte seg av diverse UiO tjenester, slik vi garanterer på PC-plattformen.

Vi anbefaler på bakgrunn av dette derfor en PC med mindre du har spesielle behov og grunner for å gå til innkjøp av en Mac.

Publisert 1. juli 2015 10:35 - Sist endret 14. nov. 2017 14:12