Innkjøp ved Klinmed

Bruk av UiO-midler på Klinmed skal kun gjelde for UiO-virksomhet som tilhører Klinmed, og ikke andre fakulteter og institutter.

Hvis du har en kombinert stilling må du vurdere om innkjøpsbehovet gjelder for UiO- eller sykehusvirksomhet.

UiOs rammeavtaler skal i størst mulig grad gjelde for innkjøp og det skal utvises nøkternhet ved behovsvurdering for all bruk av offentlige finansierte midler.

Innkjøpsbehov skal rettes til lokal rekvirent for vurdering av videre prosess.

UiOs sentrale retningslinjer gjelder for alle innkjøp.

Innkjøp under NOK 100.000

Ved kjøp under 100.000 kr ekskl. mva. bør det hentes inn tilbud fra flere leverandører for å ivareta tilstrekkelig konkurranse og oppnå lavest mulig kostnad.

Innkjøp under NOK 100 000 skal primært håndteres av instituttets lokale rekvirenter, og godkjennes av lokal BDM.

Anskaffelser over NOK 100.000

Anskaffelser som overstiger 100.000 ekskl. mva. meldes inn via innmeldingsskjema til innkjop@klinmed.uio.no
Oppdragsgivere og andre deltakere i en evalueringsprosess vil bli bedt om å fylle ut og signere en habilitetserklæring.

IKT-utstyr

Uavhengig av pris skal alt innkjøp av IKT-utstyr, printere, mobiltelefoner, installasjoner av el. og bygg m.m. meldes inn via innkjop@klinmed.uio.no

Innkjøp av programvare, tonere og kopipapir kan gjøres av instituttets lokale rekvirenter.

Instituttets modellutvalg fremkommer av egen nettside.

Publisert 18. juni 2015 10:46 - Sist endret 17. feb. 2020 09:57