Bestilling av varer og tjenester for Naturhistorisk museum

Hvem kan bestille her?

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle enheter ved NHM.
  • Husk at UiOs rammeavtaler følges.
  • Er beløpet likt eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • Innkjøper legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør. Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørens leveringsfrist.
  • Spørsmål?  Send oss en e-post , Trenger du råd til valg av produkt så ta kontakt med aktuell spesialist.