Innkjøp og bestillinger ved IOB

Bestillingsrutiner

Kjemikalier og labrekvisita skal fortrinnsvis bestilles hos firma som har leverandøravtale med UiO.

Dersom du innhenter en spesialpris kan vi referere til inngått avtale. Vi er pålagt å sjekke alternative leverandører ved bestillinger med totalverdi over NOK 15000 eks.mva. hos leverandører uten leverandøravtale. Denne jobben deligerer vi videre til brukeren; de som trenger varen må selv undersøke alternativer.

I enkelte tilfeller kan vi få MVA-fritak i forskningsøyemed. Det gjelder særlig antistoffer, serum og andre blodprodukter. Gi oss gjerne beskjed dersom du tror ditt produkt kan falle under denne bestemmelsen.

Hvordan bestiller man

Last ned bestillingsskjema (pdf) og send på e-post til rekvirenten for din gruppe. Her finner du oversikt over hvem som er rekvirenter og hvilke grupper de har ansvar for.

På bestillingsskjemaet må du påføre eventuelle fraktkostnader (pdf) som egen varelinje, disse varierer etter type transport og hvilke avtaler Universitetet i Oslo har inngått med hvert enkelt firma.

Se hvilke firma UiO har inngått rammeavtaler med, sortert etter leverandørnavn eller produktgruppe.

Når varen kommer

Når varen ankommer IOB, skal ekspedisjonen underrette mottaker av varen. E-post sendes til de respektive mottakere, hvor det er beskrevet hvor varen kan hentes, dvs. ekspedisjon, kjølerom eller fryserom. Mottaker av varen må kontrollere at innholdet i pakken samsvarer med pakkseddelen, samt signere ut varen på pakkseddelen.

Dersom det er avvik, noteres dette på pakkseddel i tillegg til signatur. Pakkseddelen legges i hyllen "ikke registrert mottak" i ekspedisjonen.

Dersom det er en pakkelevering med flere varer og mottakere, skal pakkseddelen ligge sammen med de resterende varene til siste vare er hentet. Deretter leveres pakkseddelen som vanlig i ekspedisjonen av siste mottaker av vare.

 

Publisert 2. nov. 2015 13:48 - Sist endret 28. mars 2017 13:10