Bestilling av varer og tjenester for SV-fakultetet

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle enheter på SV-fakultetet.
  • Gjennom bestillingen formidler du et innkjøpsbehov til innkjøper som ivaretar rekvirent- og innkjøperrollentilknyttet SV-fakultetet. 
  • Innkjøper legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør. Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørenes leveringsfrist!
  • Husk at UiOs rammeavtaler følges.
  • Er beløpet lik eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • Pass på at leverandør ikke har et ansettelsesforhold til UiO.
  • Spørsmål? Kontakt SVs RT-kø for bestillinger