Gyldige bestillerkoder for USIT

Bestillerkoder

Innkjøpssystemet skal benyttes for alle innkjøp.

Bestillerkoder skal kun benyttes ved reiser bestilt fra Egencia der den ansatte ikke har knyttet opp et kredittkort og i enkelte tilfeller på Akademika. Er du i tvil eller har spørsmål ta kontakt via innkjop@usit.uio.no

Publisert 19. mai 2015 13:20 - Sist endret 10. aug. 2018 10:45