Bestille via Innkjøp USIT

Trenger du hjelp med innkjøp og bestillinger, bistår Innkjøp USIT. Send en e-post med informasjonen som listes under:

Bestilling som sendes til innkjop@usit.uio.no må alltid inneholde :

 • Navn på bestiller
 • Leveringsadresse
 • Produkt ( gjerne produktkode/ nr., og pris ( hvis du vet det ) ).
 • Antall
 • Ønsket tidspunkt for levering
 • Stedkode, tiltakskode og prosjekt

Ved bevertning el. må bestillingen inneholde :

 • Deltakerliste og anledning
 • Leveringsadresse ( etg. og rom )
 • Mottakernavn/kontaktperson og mobilnummer til han/henne.

Om innkjøpet omfatter et produkt som skal utstyrsregistreres så trenger vi også følgende :

 • Utstyrsplassering ( hvilket bygg )
 • Evt. navn på bruker

Om du ønsker å bestille noe fra en leverandør som ikke er i UiOs avtaleregister så kontakter du leverandør og ber om et tilbud på pdf., samt at du avklarer at vi kan motta faktura. Mail med informasjonen over, samt pdf. sendes til innkjop@usit.uio.no.

Publisert 19. mai 2015 13:20 - Sist endret 9. okt. 2015 17:17