Innkjøp - for rekvirenter og innkjøpere

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk, må gjøres av dedikerte innkjøpere gjennom UiOs bestillingssystem.

Regelverk og retningslinjer

  • Rutiner ved bestilling
  • UiOs hjemmel og retningslinjer
  • Sentrale lover og regler
  • Attester og garantierklæringen

Avtalekatalogen

Rapporter

Forum

Se også