Innkjøp - for rekvirenter og innkjøpere

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk, må gjøres av dedikerte innkjøpere gjennom UiOs bestillingssystem.

Aktuelt

Melde inn ny leverandør?

Enhetene kan selv melde inn leverandører i bestillingssystemet.

Regelverk og retningslinjer

  • Rutiner ved bestilling
  • UiOs hjemmel og retningslinjer
  • Sentrale lover og regler
  • Attester og garantierklæringen

Roller og brukerveiledninger