Forum

Innkjøperforum er et forum for UiOs innkjøpere med ansvar for innkjøp over 100.000 kroner.

Superbrukerforum er et forum for superbrukere av bestillingssystemet.

På denne siden finner du informasjon om arrangement i regi av disse forumene.

Innkjøperforum

Innkjøperforums formål, medlemmer og møter.

Superbrukerforum

Superbrukerforums formål, medlemmer og møter.

Publisert 11. juni 2014 09:04 - Sist endret 9. okt. 2015 17:17