English version of this page

Innmelding av ny leverandør eller ny avtale

Det er mange leverandører i bestillingssystemet og flere har vare- eller tjenestekatalog. Enhetene kan selv melde inn leverandører som det er behov for å ha tilgjengelig i bestillingssystemet ved å benytte innmeldingsskjema under. Det kan ta opp til en arbeidsdag etter mottak av korrekt utfylt ny leverandør-skjema til leverandøren er opprettet i bestillingssystemet.

Skjema og følgebrev

Meld inn ny norsk leverandør og/eller ny avtale (nettskjema)

Under er et informasjonsskriv som kan sendes til leverandøren som skal opprettes, for å informere om hvilken adresse bestillinger fra UiO kommer fra, samt hvordan de skal sende faktura til UiO.

Meld inn ny utenlandsk leverandør (excel)

Dersom du kun skal melde fra om endring av leverandørens e-postadresse:

Meld inn endring av leverandørens e-postadresse (nettskjema)

Merk:

 • Før du sender første bestilling, må du sikre at leverandøren åpner spamfilteret for bestillinger fra UiO som kommer fra adressen no-reply@connect.ibxplatform.com <mailto:no-reply@connect.ibxplatform.com.

 • Leverandørens bankopplysninger blir av sikkerhetsmessige årsaker ikke registrert i økonomisystemet før første faktura er mottatt fra leverandør.

 • Innmelding av ny utenlandsk leverandør:

  • Send excel-skjema til ny-leverandor@admin.uio.no.

  • Skjemaet skal sendes inn som excel-fil og ikke i et annet fil-format som for eksempel pdf.

  • Skjemaet oppdateres med jevne mellomrom og siste versjon finner du over. Sjekk derfor alltid at du har hentet ned siste versjon av skjemaet før du sender det inn.

 • Skjema med mangelfull informasjon vil bli returnert. Dette gjelder spesielt feltet "Produktgruppe", som skal være utfyllt av den som melder inn leverandøren.

 • For en rapport over alle registrerte leverandører i bestillingssystemet, ta kontakt med Seksjon for innkjøp (e-post).

Enkeltanskaffelse

Skjemaet brukes også til å melde inn nye avtaler/kontrakter hvor det er inngått en enkeltanskaffelse.Dette er det kun innkjøpere på følgende enheter som kan gjøre:

 • Seksjon for innkjøp
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Det medisinske fakultet
 • Eiendomsavdelingen
 • Kulturhistorisk museum

Skjemaet skal sendes inn når ny rammeavtale eller kontrakt er inngått av disse enhetene.

Korrekt data

Vi i Seksjon for innkjøp tar ikke ansvar for at leverandører som meldes inn ligger inne i systemet med korrekte data, kun at de innmeldte dataene legges inn. Hvis en leverandør ligger inne med feil data, send oss et oppdatert ny-leverandør-skjema slik at vi kan oppdatere.

Publisert 25. feb. 2011 10:15 - Sist endret 21. apr. 2020 08:59