Merking av utstyr

Merking av utstyr

  • Aktiverte eiendeler i FA-registeret som har serienummer trenger ikke merkes med aktivanummer. Ekspempler; Pc, skriver, monitor, AV-utstyr, måle- og analyseutstyr o.l.
  • Aktiverte eiendeler som ikke har informasjon om serienummer skal merkes på vanlig måte ved å skrive inn aktivanummer fra leverandørens produktetikett.
  • Merkeoblater og merkepasta bestilles som fritekst i bestillingssystemet fra Lyreco.

  • Mindre utstyr som minnepenner og lignede trenger ikke merkes.
Publisert 25. feb. 2011 10:15 - Sist endret 14. mai 2019 14:45