Sertifikater, attester og garantier

Attestene, sertifikater og garantiene (.pdf) er adgangsbegrenset til UiO-ansatte:

Sertifikat/attest/garanti Gyldighet Kontaktpunkt
Garantierklæring januar- juli 2019 (norsk og engelsk, merk 2 sider!) 31.07.2019

 

 

 

 

 

innkjop@admin.uio.no

Attest for skatt og merverdiavgift 03.08.2019
Certificate for tax and value added tax   03.08.2019
Registerutskrift/firmaattest (norsk)  16.06.2020
Registerutskrift/firmaattest (engelsk)  22.07.2019
Konkursregisteret Oppdateres ved behov
HMS erklæring - kan brukes ved levering av tilbud. Gjelder både engelsk og norsk. Skal signeres av instituttleder/senterleder  

 

hms-post@admin.uio.no

Certificate of official registration   eu-office@admin.uio.no
Police Certificate - Exhaustive and extended   ads-rs-post@admin.uio.no
UiOs årsregnskap (norsk og engelsk   ads-sr-post@admin.uio.no

Hvordan bestille attester

MVA- og skatteattest

  • Bestilling foretas av Seksjon for innkjøp (gjelder norsk og engelsk versjon), men send en forespørsel om nyere versjon dersom det er nødvendig.

Registerutskrift fra Enhetsregisteret (tilsv. firmaattest)

  • Både norsk og engelsk versjon bestilles av Seksjon for innkjøp 

Dersom du ønsker å bestille selv, kan dette gjøres på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

  • Norsk versjon bestilles via Brønnøysundregistrene (w2.brrreg.no) og er gratis
  • Engelsk versjon må bestilles via tlf: 75 00 75 00 (oppgi org.nr: 971035854 og bestillingsnummeret*). Telefontid 09:00 - 14:00.   
  • Priser per 2018: 424 NOK for engelsk versjon (husk å opprette ordrenummer (E-nummer) først og oppgi ved tlf.bestilling).

*Bestillingssystem: Bestilling av registerutgifter opprettes i bestillingssystemet, slik at ordrenummer (E-nummeret) kan oppgis ved telefonbestillingen til Brønnøysundregisteret. Faktura vil da bli matchet automatisk og sendt til betaling. Se også rutinebeskrivelser ved bestilling.

 

Publisert 12. mai 2015 12:24 - Sist endret 22. juli 2019 09:38