Leveringsbetingelser

Ved kjøp skal leveringsbetingelser oppgis i bestillingen. UiO benytter standarden "Incoterms 2010", som er et sett standardiserte internasjonale regler som benyttes for nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.

Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, det vil si når ansvaret går over fra selger til kjøper.

I bestillingssystemet ligger det alltid et forslag til incoterm: hovedregelen er DAP, men denne kan endres ved behov ved opprettelse av anmodningen.

Les mer om Incoterms 2010 (pdf)

Publisert 24. feb. 2015 11:10 - Sist endret 26. feb. 2019 13:12