Rutiner ved bestilling av varer og tjenester

Her finnes rutiner for bestilling av varer og tjenester i bestillingssystemet. Disse er i hovedsak generelle, men det er også utviklet spesifikke rutiner for enkelte tjeneste-og produktområder.

Vare eller tjeneste Gjennomføring Rutine (pdf)            
Generell rutine ved bestilling Rutinen gjennomføres når enhetene skal foreta kjøp og betaling av varer og tjenester igjennom innkjøpssystemet. Opprette rekvisisjon, bestille og gjøre varemottak

Bestilling av kontorrekvisita til etablerte skap/lager

Rutinen gjennomføres når enhetene skal foreta kjøp av rekvisita.
Det anbefales kontroll av rekvisitaskap en gang pr. kvartal.

Bestilling av kontorrekvisita til skap/lager
Bestilling ved hentekjøp (restaurant besøk og lignende)

Rutinen gjennomføres når enhetene skal foreta kjøp og betaling av varer og/eller tjenester, der varen eller tjenesten hentes eller mottas direkte og sluttsummen kan være ukjent.

Bestilling ved hentekjøp (restaurantbesøk o.l)
Bestilling av kurs/konferanse som krever påmelding på nett.

Rutinen gjennomføres når ansatte skal delta på kurs eller konferanser hvor det kreves påmelding på nett.

Bestilling av kurs/konferanse som krever påmelding på nett
Bestilling av trykking av doktorgrader Rutinen gjennomføres når doktorander skal trykke opp sine avhandlinger Bestilling av trykking av doktorgrader
Bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende Rutinen gjennomføres når oppdrag fra selvstendig næringsdrivende skal bestilles Bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende

 

Publisert 20. des. 2011 13:04 - Sist endret 11. juni 2018 15:17