Superbrukere

Spørsmål om bestillingssystemet sendes til superbruker på din enhet.

For at superbruker skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, er det viktig at du sender en god beskrivelse av problemet ditt: Opplys hvilken stedkode du tilhører, tidspunkt for hendelsen, screen shot fra feilmelding, leverandørnavn o.s.v.

Superbrukerne er ansvarlig for å videreformidle informasjon om bestillingssystemet/innkjøpsfaglige saker formidlet i superbrukerforum eller på mail, til ansatte i egen enhet.

Velg enhet:

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Naturhistorisk museum

Kulturhistoriske museum

Universitetsbiblioteket

UiO: Ledelsen og støtteenheter

Andre enheter

2. linjesupport

Hvis ikke superbruker kan hjelpe, skal superbruker sende e-post til Seksjon for innkjøp: e-handel@admin.uio.no.

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, er det viktig at du sender en god beskrivelse av hva som er problemet ditt: Opplys hvilken stedkode du tilhører, tidspunkt for hendelsen, screen shot fra feilmelding, leverandørnavn o.s.v.

Den enkelte bruker skal ikke kontakte Seksjonen for innkjøp, det er det kun superbruker som skal.

Når superbrukerne sender inn henvendelser til 2. linjesupport blir disse klassifisert: Hvordan brukerhenvendelser blir klassifisert (pdf)

Publisert 25. feb. 2011 16:17 - Sist endret 20. sep. 2019 10:25