Innkjøpskontroller

Seksjon for innkjøp (SI) har etablert rutine for kontroller på innkjøpsområdet, som i første omgang skal verifisere kvaliteten på dag-til-dag-kjøp og kjøp over 100.000 kroner. Kontrollene vil danne grunnlaget for identifikasjon av konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller, samt angi områder hvor det må implementeres ytterligere rutiner/kontroller og der det bør iverksettes kompetansehevende tiltak.

Innkjøpskontrollene skal:

  • kontrollere etterlevelse av gjeldende regler, forskrifter og rutiner
  • bidra til å forbedre kvaliteten på innkjøp ved UiO
  • bidra til å danne grunnlag for identifikasjon av opplæringsbehov
  • bidra til å danne grunnlag for identifikasjon av konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller
  • bidra til å forbedre administrative rutiner ved den enkelte enhet

Kontroller som gjøres:

Publisert 18. okt. 2017 10:01 - Sist endret 11. juni 2020 12:27