Kontroll av bestillinger mot selvstendig næringsdrivende

Når det meldes inn en leverandør med sektorkode ‘8200 – Personlig næringsdrivende’  og sektorkode 2300 – Personlig foretak foretar Seksjon for innkjøp kontroll om personen har et ansettelsesforhold ved UiO.

Ansatte ved UiO kan ikke engasjeres som selvstendig næringsdrivende med mindre oppdraget avviker vesentlig fra deres normale arbeid, jfr interne retningslinje ved UiO: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rutiner-personalarbeid/timeansatte-oppdragstakere/oversikt.html.

Seksjon for innkjøp foretar også tertialvis kontroll av hvorvidt det er lagt ved signert kontrakt til bestillingene som er gjort mot selvstendig næringsdrivende, slik retningslinjene krever.

Det sendes e-post til den aktuelle rekvirent, med informasjon om manglende kontrakt og henvisning til retningslinjene rundt bestillinger til selvstendig næringsdrivende.

Publisert 4. jan. 2018 09:11 - Sist endret 9. mars 2020 03:11