Kontroll av MVA-sats og MVA-koder

Seksjon for innkjøp foretar tertialvis kontroll med bruken av MVA-satser og MVA-koder på bestillinger. Ved feil bruk, sendes det e-post til aktuell rekvirent med informasjon om reglene for MVA-satser og MVA-koder.

MVA-sats er prosentsatsen for MVA som gjelder for varen/tjenesten som skal bestilles. I feltet «Mva-%» under fliken «Produktinformasjon» skal man sette inn varens/tjenestens moms-sats. Ved katalogbestilling blir feltet hovedsakelig fylt ut automatisk idet du velger vare, men sjekk at sats er riktig og korriger ved behov. Ved fritekstbestillinger må feltet fylles ut av brukeren selv.

De vanligste kodene er:

 • Generell sats: 25%
 • Mat: 15% (hvis maten skal serveres: 25%)
 • Overnatting og persontransport: 12%
 • Varer og tjenester fra utlandet: 0%
 • Bøker: 0%

MVA-koder er utelukkende et regnskaps- eller bokføringsteknisk hjelpemiddel. MVA-koden angir hvordan merverdiavgiften for det aktuelle kjøpet skal bokføres i regnskapet. Det er fire typer MVA-koder:

 • MVA-koden 00 angir ingen avgiftsbehandling. Med det menes at eventuell MVA på faktura betales uten at den plasseres særskilt i regnskapet
 • MVA-kodene 06, 12 og 16 er koder for påslag av norsk MVA som benyttes ved kjøp fra utlandet som importeres til Norge
  • For disse tilfellene skal det ikke være MVA eller VAT på fakturaen fra den utenlandske leverandøren. Kodene sikrer at UiO beregner norsk MVA på anskaffelsen og belaster kostnadsstedet direkte
 • MVA-kodene 01, 02, 07, 08, 13 og 17 er fradragskoder.
  • Disse kodene skiller ut MVA og gjøres opp i UiOs sentrale avgiftsoppgjør med staten (skattemyndighetene)
 • MVA-koden 18 gjelder for innførsel av varer fra utlandet som er fritatt MVA. Dette gjelder biologisk materiale (kombineres med artskonto 6515) og bøker i papirformat til eget bruk (ikke videresalg, kombineres med artskonti 6848 eller 6859.

Mer informasjon om MVA-satser og MVA-koder.

Publisert 4. jan. 2018 09:17 - Sist endret 4. jan. 2018 09:17