Innkjøpere ved Det humanistiske fakultet

Enhet Innkjøpere

IAKH: Institutt for arkeologi, konservering og historie

 
Blindernveien 11 Anne Siri Wathne
Fredriksgate 3 Douwtje van der Meulen
Niels Treschows hus Alf Storrud

IKOS: Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 
Beskrive ditt behov og hvilke midler som skal benyttes. innkjop@ikos.uio.no

IFIKK: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 
Alle innkjøp, med unntak av reiser og bøker, skal foretas gjennom UiOs bestillingssystem. Også all servering må bestilles på forhånd. Anne Lise Bækholt Pound
Kan kontaktes hvis noe haster i Anne Lises fravær Lina Tosterud
Refusjon av utlegg til bøker og reiser Solveig Johansen

ILOS: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 
Kontorrekvisita Sarah Salameh
Datautstyr Heidi Ekstrand
Vitenskapelige tilstelninger Ragnhild Førland
Studierelaterte møter Sarah Salameh

ILN: Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Nadia Karoline Martinsen

IMK: Institutt for medier og kommunikasjon

 
Innkjøpsansvarlig Katerina Houben
Hjelp til innkjøp Kristin Sandberg

IMV: Institutt for musikkvitenskap

Heidi Bråthen

 

Publisert 5. mai 2015 12:45 - Sist endret 16. jan. 2019 14:06