Hvem kan jeg kontakte på JUS?

For spørsmål, beskjed om manglende/uteblitt leveranse eller andre ting på innkjøpsområdet du ønsker å ta opp.

Send e-post til:

bestilling@jus.uio.no

Kontaktpersoner:

Guro Villanger Lyshaug

Lisbet Fagerli

Kontorrekvisita

Lageransvarlige er ansvarlig for lagerhold av kontorrekvisita. Mangler noe, kontakt lageransvarlig.

Oversikt over lageransvarlige

Guro Villanger Lyshaug (DJ)


Ørnulf Kristiansen (DM)


Margrethe Østbø (DB)


Bodil Silset (DM)


Eivind Roll (DJ)


Cathrine Kullgreen (SMR)


Ida Tønnessen (Juss-buss)