Innkjøpere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Enhet

Innkjøpere

Fakultetsadministrasjonen

 
For alle bestillinger på MN-administrasjonen, fyll ut kjøpanmodning og send den til: bestilling@mn.uio.no
Innkjøpere ved MN-administrasjonen skal bistå ved alle anskaffelser over 500.000 kroner for alle enheter under MN. Kontakt innkjøper eller send e-post til: Innkjop-matnat@mn.uio.no
Innkjøper Ketil Sand
Innkjøper Petter Ruden
Rekvirent Inger-Lise Simonsen
Rekvirent Sissel Knatterød
Rekvirent Sissel Knatterød
Rekvirent Geir Ramstad

Kjemisk institutt

bestilling@kjemi.uio.no
Bøker Tone Gadmar

Fysisk insitutt

 
Utstyr til lab. og annet innkjøp som ikke kommer innenfor noen av kategoriene nedenfor Kjell Martin Danielsen/Jon Wikne
bestillinger@fys.uio.no
Datamaskiner, standarddeler til disse og programvare
it-hjelp@fys.uio.no
Komponenter, lab.-instrumentering elab@fys.uio.no
Inventar, HMS-rekvisitter, rekvisisjoner mot Eiendomsavdelingen, kjemikalier, førstehjelpsutstyr, etc.
materialforvalter@fys.uio.no
Kontorrekvisita, tonere, cd'er, dvd'er, minneplugger, blomster, gaver, mat
ekspedisjon@fys.uio.no
Innkjøp knyttet til Seksjon for biofysikk og medisinsk fysikk Joe A. Sandvik
 
Innkjøp knyttet til SMN, herunder MiNa-lab Kristin Hubred Nygård
 
Rekvirenter: Samme som innkjøperne, men i tillegg flg. personer:  
Rekvisisjoner knyttet til Seksjon for plasma- og romfysikk Espen Trondsen
Rekvisisjoner knyttet til Seksjon for elektronikk

Vegard M. Joten

 

Rekvisisjoner knyttet til Seksjon for kondenserte fasers fysikk Yi Hu
Rekvisisjoner knyttet til PoreLab Mihailo Jankov
Godkjennere (BDM): Adm. leder Lars Bernhardsen
Instituttleder Susanne Viefers (fra 1.5.20)

Farmasøytisk institutt

 
Administrasjonen -
Avdeling for farmasi Bente Amalie Breiby
Avdeling for farmasøytisk biovitenskap Hilde Nilsen
Avdeling for farmasøytisk kjemi: Ellen Hanne Cohen
Ekspedisjonen Rekvirent Halvor Aandal
Datautstyr og programvare Rekvirent Adam Babinski

Institutt for biovitenskap

 

Innkjøpskontor i rom U157. Her skjer varemottak og utlevering av varer.

Bestillingsskjema (excel)

bestillere@ibv.uio.no - tlf: 22844446

Institutt for geofag

innkjopere@geo.uio.no
Merk: Sender du epost til innkjopere (at) geo får du et automatisk generert svar med et ID nummer [rt.uio.no #XXXXXXX]. Inkluder denne ID-strengen i subject-feltet i alle fremtidige meldinger tilknyttet saken.  

Institutt for informatikk

 
Kontorrekvisita, blomster, mat, gaver etc.

Thomas Bertelsen
Marianne V. Andresen

Datautstyr Øystein Christiansen
Jørn Hagerup
Lab-utstyr Olav Kyrvestad
Yngve Hafting

Matematisk Institutt

 
Datautstyr

Terje Kvernes

Lucy Karpen

Labutstyr

Atle Jensen

Olav Gundersen

Kontorrekvisita, mat, blomster, kaffe osv. 

Ekspedisjonen 

Institutt for teknologisystemer

 
Datautstyr, lab, programvare Arild Hemstad
Profilering, mat, blomster Tuhta Ismailova

Kontorrekvisita, møbler

 

Hellfrid Opsahl Newman

Institutt for teoretisk astrofysikk

 
IT, datautstyr, programvare Torben Leifsen Unni Fuskeland
Kontorrekvisita, blomster, mat, gaver, reiser, hotel etc.

Morsal Saba

Brenda Apili Atubo

Primær innkjøpere for RoCS

 

Benedikte Fagerli Karlsen

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 6. okt. 2020 14:40