Innkjøpere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Enhet

Innkjøpere

Fakultetsadministrasjonen

 
For alle bestillinger på MN-administrasjonen, fyll ut kjøpanmodning og send den til: bestilling@mn.uio.no
Innkjøpere ved MN-administrasjonen skal bistå ved alle anskaffelser over 500.000 kroner for alle enheter under MN. Kontakt innkjøper eller send e-post til: Innkjop-matnat@mn.uio.no
Innkjøper Ketil Sand
Innkjøper Petter Ruden
Rekvirent Inger-Lise Simonsen
Rekvirent Sissel Knatterød
Rekvirent Sissel Knatterød
Rekvirent Geir Ramstad

Kjemisk institutt

bestilling@kjemi.uio.no
Bøker Tone Gadmar

Fysisk insitutt

 
Utstyr til lab. og annet innkjøp som ikke kommer innenfor noen av kategoriene nedenfor Kjell Martin Danielsen/Jon Wikne
bestillinger@fys.uio.no
Datamaskiner, standarddeler til disse og programvare
it-hjelp@fys.uio.no
Utstyr og materiale som brukes på Instrument-verkstedet, gass, sprit  
Komponenter, lab.-instrumentering elab@fys.uio.no
Inventar, HMS-rekvisitter, rekvisisjoner mot Eiendomsavdelingen, kjemikalier, førstehjelpsutstyr, etc.
materialforvalter@fys.uio.no
Kontorrekvisita, tonere, cd'er, dvd'er, minneplugger, blomster, gaver, mat
ekspedisjon@fys.uio.no
Innkjøp knyttet til Seksjon for biofysikk og medisinsk fysikk Joe A. Sandvik
 
Innkjøp knyttet til SMN, herunder MiNa-lab Marit Larsen
 
Rekvirenter: Samme som innkjøperne, men i tillegg flg. personer:  
Rekvisisjoner knyttet til Seksjon for plasma- og romfysikk Espen Trondsen
Rekvisisjoner knyttet til Seksjon for elektronikk

Vegard M. Joten

 

Rekvisisjoner knyttet Seksjon for kondenserte fasers fysikk Yi Hu
Godkjennere (BDM): Adm. leder Lars Bernhardsen
Instituttleder Jøran Moen

Farmasøytisk institutt

 
Administrasjonen -
Avdeling for farmasi Bente Amalie Breiby
Avdeling for farmasøytisk biovitenskap Hilde Nilsen
Avdeling for farmasøytisk kjemi: Ellen Hanne Cohen
Ekspedisjonen Rekvirent Halvor Aandal
Datautstyr og programvare Rekvirent Adam Babinski

Institutt for biovitenskap

 

Innkjøpskontor i rom U157. Her skjer varemottak og utlevering av varer.

Bestillingsskjema (excel)

bestillere@ibv.uio.no - tlf: 22844446

Institutt for geofag

innkjopere@geo.uio.no
Merk: Sender du epost til innkjopere (at) geo får du et automatisk generert svar med et ID nummer [rt.uio.no #XXXXXXX]. Inkluder denne ID-strengen i subject-feltet i alle fremtidige meldinger tilknyttet saken.  

Institutt for informatikk

 
Kontorrekvisita, blomster, mat, gaver etc.

Thomas Bertelsen
Marianne V. Andresen

Datautstyr Øystein Christiansen
Jørn Hagerup
Lab-utstyr Olav Kyrvestad
Yngve Hafting

Institutt for teknologisystemer

 
Datautstyr, lab, programvare Arild Hemstad
Profilering, mat, blomster Tuhta Ismailova
Kontorrekvisita, møbler Hellfrid Opsahl Newman

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 4. okt. 2019 13:43