Innkjøpere ved Det odontologiske fakultet

Enhet innkjøper
Institutt for klinisk odontologi (hele) + Fakultetsadministrasjonen Camilla N. Berntsen

Institutt for klinisk odontologi (hele)

Ragnhild Jørgensen
Dentalverkstedet Kjell Skaar
  Trond Nordahl
Klinisk forskningslaboratorium Aina Mari Lian
Klinikk for allmenn odontologi (161710) Britt Skjærsmoen Bekk
  Wenche Øiom
  Lotte Madsen
  Janne Lea
Klinikk for allmenn odontologi (161720) Anne Marit Arnesen
  Trine Evensen
Klinikk for spesialbehandling
Avd for oral kirurgi og oral medisin
Avd for protetikk og bittfunksjon
Avd for periodonti/Avd for kjeveortopedi
Avd for kjeve- og ansiktsradiologi
Sissel Strømfjord
Klinikk for spesialbehandling  
Avdeling for protetikk og bittfunksjon/Avd for periodonti/Avd for kjeveortopedi(161752/54/55) Stine Aspelund
Avd for oral kirgurgi og oral medisin (161751) Inger Heiberg
 

(Turid Granberg)

Ikke i best.system

Avd for protetikk og bittfunksjon/Avd for periodonti/Avd for kjeveortopedi (161752/54/55)  
Klinikk for spesialbehandling (161730)  
Avd for oral kirgurgi og oral medisin (161751)  
  (Anne-Karin Ødegård)  Ikke i best. system.
Avd for kjeve- og ansiktsradiologi (161757) Katarina Sjølie
Seksjon for farmakologi og farmakoterapi (161760) Lasse Skoglund
Klinisk forskningslaboratorium (161707) Aina Mari Lian
  Janne Elin Reseland
Seksjon for biomaterialer (161762) Sonny Langseth
  Aina Mari Lian

Institutt for oral biologi

 
Institutt for oral biologi, Administrasjon (161500)  
  Lin Ullern
  Gry E. Olsen
Anatomi (161500) Gry Olsen
Bakteriologi (161500) Emnet Abesha-Belay
Biofilm og signalering (161500) Ali-Oddin Naemi
Datarekvisita/IT (161500) Torbjørn Korella Aaberg
Elektronmikroskopisk laboratorium (161500) Gry Olsen
Epitelial cellebiologi (161500) Emnet Abesha-Belay
Immunologi (161500) Solveig Stig
Mikrobiologisk Diagnostisk Service (161500) Isabelle Messel
Molekylærgenetikk (161500) Emet Aesha-Belay
Patologi (161500) Gry Olsen
Kranofacial utviklingsbiologi (161500) Heidi AarøÅmdal
DECA Ann-Kristin Ruus
Biokjemi Maria A. Landin

 

Publisert 5. mai 2015 12:32 - Sist endret 23. okt. 2018 15:11