Innkjøpsbehov SV-fakultetet

Kontakter ved innkjøpsbehov for enhetene tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Enhet Kontakt

IT-/AV-utstyr alle enheter

RT-kø: it-hjelp@sv.uio.no

Sosialantropologisk institutt

Ekspedisjonen: post@sai.uio.no

Institutt for statsvitenskap

Ekspedisjonen: post@stv.uio.no

Økonomisk institutt

Ekspedisjonen: post@econ.uio.no

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ekspedisjonen: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no 

Psykologisk institutt

Møtemat alle typer møter/arrangementer, kontorrekvisita, diverse småbestillinger, bøker, restaurantbesøk, hotellovernatting, reise m.v. Ekspedisjonen: info@psykologi.uio.no
Hoteller i forbindelse med disputas Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

ARENA

Ekspedisjonen: arena@arena.uio.no

TIK-senteret

Ekspedisjonen: info@tik.uio.no

Fakultetsadministrasjonen

Kristin Røed-Andersen eller RT-kø

Innkjøpsspørsmål alle enheter

RT-kø: bestilling@sv.uio.no

 

Publisert 5. mai 2015 12:46 - Sist endret 20. feb. 2019 14:18